Vele fabrikanten ontwikkelen producten met een bijzondere designwaarde.
Architecten en ontwerpers maken dankbaar gebruik van deze collecties. Het samenvoegen van maatoplossingen met deze collecties garandeert een grote kwaliteit op het gebied van vormgeving en functionaliteit. Trivium Interieur is onder de indruk van de innovaties door deze vooruitstrevende fabrikanten.
S P O R T S
H O S P I T A L I T Y
R E T A I L
S P E C I A L S
W O R K S P A C E
A N D
W E L L N E S S
H E A L T H C A R E
T R I V I U M
I N T E R I E U R O N T W E R P
Postbus 23 - NL 9990 AA Middelstum
M: +31 (0)6 46090851
Stationslaan 8-10 - NL 9919 AB Loppersum
T: +31 (0) 595 439 601